Sashimi Appetizer

Sashimi Appetizer

$14.95

9 Pieces (Tuna, Salmon, and Hirame)